OpRecht & 
Dichtbij

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Met name problemen op het gebied van het ontslagrecht zijn vaak urgent. Procederen in het arbeidsrecht vereist actuele kennis van zaken. Het risico is aanwezig dat u door vervaltermijnen de boot mist, ook al heeft u nog zo’n sterke zaak.

Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van:
• reorganisaties en herstructurering;
• individueel en collectief ontslagrecht;
• medezeggenschapsrecht;
• CAO-recht;
• sociale verzekeringsrecht (aan arbeid gerelateerd);
• arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
• flexibele arbeid en detachering;
• in- en outsourcing;
• overgang van onderneming;
• management- en freelanceovereenkomsten;
• concurrentie-, relatie- en overige beperkende bedingen.