OpRecht

EMINE TÜRK

Aanvankelijk werkzaam als juriste bij een landelijke rechtsbijstandsverzekeraar en aansluitend daarop een uitstap naar het rechtersambt, als rechter in opleiding, heeft Emine Türk haar rechters toga ingeruild om als advocaat aan de slag te gaan. Daarbij aangetrokken door de dynamiek van het vak van advocaat. Doorzettingsvermogen heeft Emine gebracht tot wat zij nu is: specialist in het personen- en familierecht en sociaal verzekerings- en zekerheidsrecht.

Daarbij houdt zij zich niet alleen bezig met echtscheidingen en zaken die daarmee verband houden, zoals alimentatie en boedelverdeling. Ook met betrekking tot kwesties zoals gezag, omgangsregelingen, erkenningsprocedures, vaderschapsacties, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling en naamswijziging beschikt Emine over de juiste expertise. Op het gebied van sociale zekerheid behartigt Emine onder andere zaken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid, kinderen, ouderen en nabestaanden.

Vanwege haar kennis van de Turkse taal en cultuur ligt het voor de hand dat zij met name ook Turkse cliënten, zowel particulieren als ondernemers,tot de doelgroep van haar advocatenpraktijk rekent. Van haar netwerk maken advocaten in Turkije deel uit. Het stelt haar in staat om snel te schakelen in zaken waarin Turks recht een rol speelt. Haar tweetaligheid (Turks en Nederlands) staat er garant voor dat zij niet alleen de belangen van Turkse maar ook die van Nederlandse cliënten uitstekend weet te behartigen.

Aandachtsgebieden van Emine zijn aansprakelijkheids- en contractenrecht, consumentenrecht, het (algemeen) bestuursrecht en belastingrecht (Toeslagen).

De maatschappelijke betrokkenheid van Emine uit zich in haar lidmaatschap van de medezeggenschapsraad van een basisschool, haar verdiensten voor de Turkse moskee waarvoor zij vrijwilligerswerk heeft gedaan en haar bestuurswerk voor Vrouwen Integratie Vandaag te Bergen op Zoom (een organisatie die taallessen verzorgt voor niet-Nederlandse vrouwen en door vrouwen en die de integratie stimuleert van niet-Nederlandse vrouwen in de Nederlandse maatschappij).