OpRecht & 
Dichtbij

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij kunnen u ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien u aan de voorwaarden daarvoor voldoet.  U kunt een beroep op gefinancierde rechtsbijstand doen indien uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen. Meer informatie daarover vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

De overheid betaalt dan (een deel van) de kosten van rechtsbijstand. In de meeste gevallen dient echter wel een eigen bijdrage te worden betaald die afhankelijk is van het inkomen. Het is verstandig voor een doorverwijzing naar ons kantoor contact op te nemen met het juridisch loket  (0900-8020)  www.juridischloket.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor een korting op de eigen bijdrage.

Enkele bijkomende kosten zoals o.a. griffierechten en deurwaarderskosten dient uzelf te betalen. Meer informatie over die bijkomende kosten vindt u ook op de site van het juridisch loket.

Gefinancierde rechtsbijstand wordt niet alleen verleend in gevallen waarin geprocedeerd moet worden, maar kan ook verleend worden wanneer advies of bemiddeling noodzakelijk is.