OpRecht & 
Dichtbij

Paard en recht

Het hebben en houden van paarden is een ‘way of life’. De paardenhouderij is een sector met een grote verscheidenheid aan bedrijven en waarin agrarisch, sport en recreatie samenkomen.Daarmee is het een bijzondere sector. Hippisch recht is het recht dat alles omvat wat met paard en recht te maken heeft. De omvangrijke en complexe regelgeving rondom het paard is verspreid over een groot aantal wetten en regels. Een praktijk die zich beweegt op het grensvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht.In de praktijk worden afspraken vaak ‘in goed vertrouwen’ gemaakt en niet of onduidelijk op papier gezet.Dit is nogal eens aanleiding voor conflicten, waarbij grote financiële belangen op het spel kunnen staan.

Met de passie voor paarden en de paardensport huisvest ZOOM Advocatuur met Cécile Janssens en Roel van Wamel dé hippisch recht specialisten van de Brabantse Wal.
Zij adviseren en procederen onder meer op het gebied van:
•    eigendom, bezit en houderschap van paarden;
•    aansprakelijkheid;
•    huur en pacht;
•    overeenkomsten (koop en verkoop, les en stalling, africhten en training);
•    paard en ruimtelijke ordening;
•    paard en milieu;
•    paard en wedstrijd (wedstrijd- en tuchtreglementen KNHS);
•    personeel en paardenhouderij (arbeids- en stageovereenkomsten, werkgeversaansprakelijkheid).