OpRecht

Personen- en familierecht

In zaken op het gebied van het personen- en familierecht zijn persoonlijke belangen, emoties en financiële belangen nauw verweven. Het gaat vaak om persoonlijke verhalen, die vragen om een luisterend oor.

Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van:
•    huwelijk en samenwoning
•    kinderen (ouderlijk gezag, omgang- en zorgregeling)
•    echtscheiding (scheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap)
•    kinderalimentatie en partneralimentatie, pensioenverevening
•    relatievermogensrecht (huwelijksvoorwaarden of samenlevingscontract; verdeling of verrekening van vermogen)
•    naamrecht
•    vaststellen en ontkennen vaderschap (vaderschapsactie)
•    ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
•    bewindvoering en curatele