OpRecht & 
Dichtbij

ROEL VAN WAMEL

Roel van Wamel is ‘meester’ in alles wat met het recht van de gebouwde en ongebouwde omgeving te maken heeft. Of het nu gaat om ruimtelijke ordening, natuur en milieu of vastgoed. De kennis en jarenlange ervaring die Roel als planologisch jurist bij een gerenommeerd stedenbouwkundig adviesbureau met ruimtelijke ordeningsvraagstukken heeft opgedaan, is de basis voor zijn gespecialiseerde advocatenpraktijk. Een praktijk die zich beweegt op het grensvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht. Niet alleen houdt hij zich bezig met adviseren en procederen over vergunningen en ruimtelijke plannen, ook het opstellen van contracten, zoals in verband met vastgoed en gebiedsontwikkeling, is een belangrijk onderdeel van zijn praktijk.

In het verlengde van zijn specialisme richt Roel zich op planschade- en nadeelcompensatierecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, agrarisch recht, landinrichtingsrecht / ruilverkaveling en appartementsrecht.

Vanuit zijn affiniteit met agrarisch recht is voor Roel het beoefenen van het hippisch recht een logische stap.Met een dochter die in de paardensport en paardenhouderij wordt opgeleid en zelf talentvol dressuuramazone is, is zijn passie voor paarden en de paardensport gegroeid. Roel weet waar het in het hippisch recht om draait.

De maatschappelijke betrokkenheid van Roel uit zich in tal van maatschappelijke functies die hij heeft bekleed en nog bekleedt. Hij was onder meer commissaris bij de coöperatieve Rabobank in Bergen op Zoom. Op dit moment heeft Roel, naast een aantal andere maatschappelijke functies, een toezichthoudende rol als lid van de Raad van Toezicht van de stichting Wijzijn (Traverse Groep). Een grote welzijnsorganisatie, met West-Brabant als werkgebied.

Zijn expertise op het gebied van het bestuursrecht zet Roel al jaren in als voorzitter van diverse gemeentelijke bezwaarschriftencommissies. En sinds enige tijd ook als voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg.

Roel is lid van de Rotary Steenbergen en lid van de Vereniging voor Agrarisch recht.