OpRecht

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal verzekerings- en zekerheidsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door het rijk, de gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. De regelgeving  op dit gebied is omvangrijk en complex.Het gaat om persoonlijke situaties  waarbij vaak een gevoel van onbegrip en onrechtvaardigheid heerst.

Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van:
•    ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (ZW, WIA, WGA en IVA)
•    kwesties omtrent re-integratie
•    oudedagsvoorzieningen ( AOW en AIO)
•    kinderbijslag (AKW)
•    nabestaandenuitkeringen (ANW)
•    PGB en indicatiestelling CIZ
•    Bijstandsuitkeringen en bijstandsverhaal